Gat4you  משווקת אריזה לפי משקל בהתאם לעונה 


אפשרות להזמנות מיוחדות לפי דרישת הלקוח בתקופת הקיץ

אריזות ניצנים

משווק כל השנה
גת נקי ללעיסה רק החלק הרך והאכיל בגת
אריזה קטנה אישית מספיקה בין 3 ל-5 שעות לעיסה תלוי בלועס
אריזה גדולה כפולה מספיקה בין 5 ל-9 שעות לעיסה תלוי בלועס
אריזות ביזרה

לא ניתן למשלוח איסוף מ- gat4you
גת כולל הגבעול והחלק העליון ללעיסה (משווק רק בקיץ)
אריזה קטנה אישית
אריזה גדולה ענפים ארוכים מהחלק העליון של העץ
אריזות רובטה של פעם

לא ניתן למשלוח איסוף מ- gat4you (משווק רק בקיץ)
חצי חבילה
חבילה

 
050-6619661
לקבלת עידכונים ונקודות מכירה להתקשר למספר הנ"ל
[לידיעה המלאה]
אזורי שווק-
אבן-יהודה,קדימה,
נתניה,בני-ברק,רמת-גן(עמידר),
פרדס חנה,תל-אביב ...
[לידיעה המלאה]
סמים מסוכנים
למעט עלי צמח הגת
בצורת הטבעית
המיועדים ללעיסה.
[לידיעה המלאה]