Gat4you מגדלת גת בשיטות שונות

שיטת גידול אתיופית (חבשי)
לאחר שש שנים של נסיעות הלוך חזור לאתיופיה ולמידה דקדקנית של גידול גת חבשי החלטנו לגדל גת בשטחים הפתוחים הררים והפוריים של ארצנו היפה גת מזן אדום ולבן חזק במיוחד שמאוד דומה לגת החבשי אבו מסמר ונסיכויות

שיטת גידולבקירוי גבוהה במישור
גידול גת מקומי מזן בלאדי במישור החוף באדמת חמרה דישון האדמה ע"י זיבול טבעי והשקיה מבוקרת לקבלת גת רך מתוק וערב לכך בחורף חלקות אלו מקורות קרוי גבוהה ןבקיץ יורד הקרוי כמו שאפשר ליראות בתמונות והחלקה מיובשת


שיטת גידול בהצמאה
שיטת גידול המסורתית והותיקה של אבי ואבי אביו שיטה טבעית יבוש השטחים לעונות והשקיתם לפי החוזק הרצוי של הגת

 
050-6619661
לקבלת עידכונים ונקודות מכירה להתקשר למספר הנ"ל
[לידיעה המלאה]
אזורי שווק-
אבן-יהודה,קדימה,
נתניה,בני-ברק,רמת-גן(עמידר),
פרדס חנה,תל-אביב ...
[לידיעה המלאה]
סמים מסוכנים
למעט עלי צמח הגת
בצורת הטבעית
המיועדים ללעיסה.
[לידיעה המלאה]